Tematyka

Wydarzenie obejmuje swą tematyką szeroki zakres wiedzy dotyczącej technik jądrowych stosowanych na całym świecie. Program realizowany podczas konferencji kompleksowo porusza zagadnienia związane z:

 • technologiami i innowacjami w energetyce jądrowej
 • medycyną nuklearną
 • prawem atomowym
 • ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej

 

   Organizatorzy


Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę Energetyki Jądrowej oraz członków Koła Naukowego Energetyków Jądrowych "Uranium" - pomysłodawców konferencji. W organizację zaangażowane jest również Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

 

   Dla kogo?

Forum skierowane jest do studentów kierunków związanych z powyższymi zagadnieniami, członków kół naukowych zajmujących się energetyką i fizyką jądrową, a także pasjonatów tej tematyki z całej Polski.

 

 

            
   Program

W ramach wydarzenia planowane są:

 • wykłady
 • warsztaty
 • debata parlamentarna
 • debata ekspercka
 • prezentacje studenckich kół naukowych
 • debata parlamentarna z udziałem studentów
 • konkurs prelekcji studenckich
 • Projekcja filmu połączona z dyskusją
 • wycieczka do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
 • inne wyjścia studyjne
 • Projekcja filmu połączona z dyskusją

Udział w Forum będzie potwierdzony oficjalnym certyfikatem uczestnictwa.

 

   Geneza

Tegoroczne forum będzie już czwartą odsłoną wydarzenia które miało swoją premierę w maju 2016 roku. W pierwszej edycji Forum wzięło udział blisko stu uczestników z całej Polski oraz dwudziestu prelegentów. Edycje w kolejnych latach przyciągały równie liczne grono zainteresowanych osób. Nasza praca organizacyjna była wielokrotnie doceniona przez uczestników w postaci wyjątkowo dobrych ocen. Biorąc pod uwagę ten sukces jesteśmy zmotywowani do działania i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji. W ramach „IV Akademickiego Forum Energii Jądrowej” planujemy dotrzeć do jeszcze większej publiki, poruszyć aktualnie istotne dla polskiej energetyki jądrowej kwestie, tematy związane z innymi technikami jądrowymi oraz poszerzyć wiedzę inżynierską studentów o dane zagadnienia.

Do zobaczenia w maju.

 

   Data i miejsce

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej odbędzie się 29-31 maja 2019 roku.
Miejscem wydarzenia będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

29-31 maja 2019

AGH w Krakowie

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej