Tematyka

Wydarzenie obejmuje swą tematyką szeroki zakres wiedzy dotyczącej technik jądrowych stosowanych na całym świecie. Program realizowany podczas konferencji kompleksowo porusza zagadnienia związane z:

 • technologiami i innowacjami w energetyce jądrowej
 • medycyną nuklearną
 • prawem atomowym
 • ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej
 • proklimatycznymi działaniami

 

   Organizatorzy


Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę Energetyki Jądrowej oraz członków Koła Naukowego Energetyków Jądrowych "Uranium" - pomysłodawców konferencji. W organizację zaangażowane jest również Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

 

   Dla kogo?

Forum skierowane jest do studentów kierunków związanych z powyższymi zagadnieniami, członków kół naukowych zajmujących się energetyką i fizyką jądrową, a także pasjonatów tej tematyki z całej Polski.

 

 

            
   Program

W ramach wydarzenia planowane są:

 • wykłady
 • warsztaty
 • debata studencka POL / ENG
 • debata ekspercka POL / ENG
 • prezentacje studenckich kół naukowych
 • konkurs prelekcji studenckich
 • wyjścia studyjne

Udział w Forum będzie potwierdzony oficjalnym certyfikatem uczestnictwa.

 

   Geneza
AFEJ jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez nasze Koło w czasie którego uczestnicy mają możliwość wymienić się poglądami, wiedzą i doświadczeniami, spotkać wszelkich entuzjastów energetyki jądrowej jak również osoby, którym zależy na klimacie i zrozumieniu jakie czynniki na niego wpływają. 
Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w całej Polsce, w którym biorą udział przedstawiciele sektora jądrowego z całego świata. W poprzednich latach gościliśmy przedstawicieli z wielu ośrodków badawczych, przemysłowych  między innymi z Francji, Rumunii, czy Stanów Zjednoczonych jak i z wielu instytucji z naszego kraju takich jak Ministerstwo Energii, czy Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Nasza praca organizacyjna była wielokrotnie doceniona przez uczestników w postaci wyjątkowo dobrych ocen. Biorąc pod uwagę ten sukces jesteśmy zmotywowani do działania i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji. 

Do zobaczenia w kwietniu.

 

   Data i miejsce

V Akademickie Forum Energii Jądrowej odbędzie się 22-26 kwietnia 2020 roku.
Miejscem wydarzenia będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

22-25 kwietnia 2020

AGH w Krakowie

V Akademickie Forum Energii Jądrowej