ZAREJESTRUJ SIĘ

W ramach III Akademickiego Forum Energii Jądrowej przewidziano wyjścia studyjne do:

 

- krakowskiej Ekospalarni, która umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh), i energia cieplna (280 000 MWh). Energia uzyskana w procesie termicznego przekształcania jest w znacznej części energią odnawialną, a więc ekologiczną. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję prześledzić proces termicznego przekształcania odpadów dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej.

https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/

 

 - Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zespół kilkudziesięciu naukowców zajmuje się fizyką komet, fotometrią i modelami gwiazd zmiennych, obserwacjami radiowego promieniowania Słońca, badaniem pozagalaktycznych radioźródeł, aktywnych jąder galaktyk, materią międzygwiezdną i międzygalaktyczną, fizyką galaktyk, polami magnetycznymi we Wszechświecie, wielkoskalową strukturą Wszechświata oraz innymi tematami. Prace prowadzone są we współpracy z licznymi ośrodkami w Polsce i za granicą, z wykorzystaniem wielu instrumentów i obserwacji satelitarnych. Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania obiektu oraz dyskusji o astronomii i astrofizyce.

 

http://www.oa.uj.edu.pl/

ZAREJESTRUJ SIĘ

29-31 maja 2019

AGH w Krakowie

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej