Dzień I - 29 maja

 10:00 - 10:30 Oficjalne otwarcie AFEJ  
10:30 - 11:15

"Current status of EPR projects"

 Laurent Legrandjacques, Framatome

 /ENG/
11:15 - 11:45 "Education in nuclear power in France"

Gość Zagraniczny - Henri Safa, I2EN

 /ENG/
11:45 - 12:15 Przerwa kawowa  
12:15 - 13:00

"Polski Program Energetyki Jądrowej a Polityka Energetyczna Polski 2040"

Łukasz Sawicki - Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii

 
13:00 - 13:45

"Operations of CANDU reactor"

Alex Dinu, CNE Cernavoda

 /ENG/
13:45 - 15:00 Przerwa obiadowa  
15:00 - 16:30

"Głęboka dekarbonizacja - ale jak?" - Debata Ekspercka

Prowadzący: Paweł Gajda, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw, AGH

Uczestnicy:

1. Adam Rajewski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Polietchnika Warszawska

2. Adam Błażowski - FOTA4Climate - aktywista

3. Mateusz Malicki - Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw, AGH

 
     
20:00 Wieczorne spotkanie  

 

 

 

 

  Dzień II - 30 maja

10:00 - 11:00

"Fizyka globalnego ocieplenia"

 prof. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski

 
11:00 - 11:45 "Wyzwania technologiczne zamkniętego cyklu paliwowego"

dr Paweł Gajda, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw, AGH

 
11:45 - 12:00  Przerwa kawowa  
 12:00 - 13:30

 Konkurs prelekcji studenckich, Sesja posterowa

 
 13:30 - 14:30  Przerwa obiadowa  
14:30 - 16:00

"Ta Izba wybudowałaby bloki jądrowe o łącznej mocy... do roku 2040."

Debata parlamentarna, z udziałem studentów, przy współpracy z:

Klub Debat Parlamentarnych UJ

 Klubuj
 17:00 

"The New Fire"

Directors: David Schumacher

 

 

 

   Dzień III - 31 maja

 9:30 - 11:00

"Narodowe Centrum Promieniowania synchrotronowego Solaris"

 
 12:00 - 14:00

"Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk"

 
     

29-31 maja 2019

AGH w Krakowie

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej