Dzień I - 22 kwietnia

 9:30 - 9:40 Oficjalne otwarcie AFEJ  
9:40 - 10:10

"Wykład wprowadzający"

 TBD, Tbd

 
10:10 - 11:40 "Debata studencka"

TBD, Tbd

 
11:40 - 12:15 Przerwa kawowa  
12:15 - 13:00

"TBD"

TBD - Tbd

 
13:00 - 13:45

"TBD"

TBD, Tbd

 
13:45 - 15:00 Przerwa obiadowa  
15:00 - 16:30

TBD

TBD

 

 

 

 

 

  Dzień II - 23 kwietnia

10:00 - 11:00

"TBD"

 TBD, TBD

 /ENG/
11:00 - 11:45 "TBD"

TBD, Tbd

 /ENG/
11:45 - 12:00  Przerwa kawowa  
 12:00 - 13:30

"Debata ekspercka"

TBD, Tbd

/ENG/ 
 13:30 - 14:30  Przerwa obiadowa  
14:30 - 16:00

"TBD"

 

TBD

/ENG/ 
 17:00 

"TBD"

TBD

 /ENG/
20:00 Wieczorne spotkanie  

 

  Dzień III - 24 kwietnia

10:00 - 11:00

"TBD"

 TBD, TBD

 /ENG/
11:00 - 11:45 "TBD"

TBD, Tbd

 /ENG/
11:45 - 12:00  Przerwa kawowa  
 12:00 - 13:30

"Debata studencka"

TBD, Tbd

/ENG/ 
 13:30 - 14:30  Przerwa obiadowa  
14:30 - 16:00

"TBD"

TBD

/ENG/ 
 17:00 

"TBD"

TBD

 /ENG/
20:00 Wieczorne spotkanie  

 

 

Dzień IV - 25 Kwietnia

 
 9:30 - 11:00

"TBD"

 
 12:00 - 14:00

"TBD"

 
     

22-25 kwietnia 2020

AGH w Krakowie

V Akademickie Forum Energii Jądrowej