Dzień I - 17 maja

 9:30 - 10:00 Oficjalne otwarcie AFEJ  
10:00 - 10:45

"Long Term Operation and licensing of new reactor types"

Dr Matthias Vanderhaegen - Uniwerystet w Ghent; Federal Agency for Nuclear Control

 
10:45 - 11:30

"fact-checking w energetyce jądrowej"

Demagog oraz Instytut Polityk Publicznych

 
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa  
12:00 - 12:45

"Przyszłość energetyki jądrowej w Europie"

Dr inż. Paweł Gajda - AGH w Krakowie

 
12:45 - 13:30

"Program Polskiej Energetyki Jądrowej"

Łukasz Sawicki - Ministerstwo Energii

 
13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa  
14:30 - 15:15 Sesja posterowa  
15:15 - 16:30

"Ta Izba wybudowałaby elektrownie jądrową typu ... w lokalizacji ..."

Debata parlamentarna, z udziałem studentów, przy współpracy z:

Klub Debat Parlamentarnych UJ

 Klubuj
16:30 - 17:15

"Protonami w nowotwory- Centrum Cyklotronowe Bronowice"

Dr inż. Gabriela Mierzwińska - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 
     
20:00 Wieczorne spotkanie  

 

 

 

 

  Dzień II - 18 maja

  9:30 - 13:30  Warsztaty  
 13:30 - 14:30  Przerwa obiadowa  
 14:30 - 15:15

"Krótki wykład z medycyny nuklearnej"

dr Marek Pruszyński, mgr inż. Rafał Walczak - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 
 15:15 - 17:15

 Konkurs prelekcji studenckich

Gość specjalny:

"Uwaga! Naukowy Bełkot"  Dawid Myśliwiec

 naukowy

 

 

   Dzień III - 19 maja

 9:00 - 11:00

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

Adres: Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków
 
11:00 Przejazd  
12:00 - 14:00

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Adres: Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

16-18 maja 2018

AGH w Krakowie

III Akademickie Forum Energii Jądrowej