Najlepsza prezentacja
 1. Do konkursu można zgłaszać prezentacje na dowolny temat związany z energetyką jądrową i jej aspektami technicznymi, ekonomicznymi czy społecznymi, a także innymi zastosowaniami technik jądrowych.
 2. Prezentacje zostaną wygłoszone w ramach sesji prelekcji studenckich w czasie trwania konferencji.
 3. Czas prezentacji powinien wynieść około 15 - 20 min, przewidywany jest czas doatkowy na zadawanie pytań przez publiczność.
 4. W konkursie mogą wziąć udział prezentacje o charakterze opracowań naukowych, ale również popularnonaukowe i edukacyjne, w przystępny sposób prezentujące wybrany aspekt.
 5. Opracowanie może dotyczyć zarówno aspektów naukowych i technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych czy prawnych.
 6. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
 7. Abstrakty zostaną opublikowane w postaci książki pokonferencyjnej z numerem ISBN.
 8. Szczegółowy regulamin konkursu dostepny jest poniżej.
 9. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną do 25 maja, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

   Sesja Posterowa
 1. Do konkursu można zgłaszać plakaty na dowolny temat związany z energetyką jądrową i jej aspektami technicznymi, ekonomicznymi czy społecznymi, a także innymi zastosowaniami technik jądrowych.
 2. Plakaty zostaną zaprezentowane w ramach sesji posterowej w czasie trwania konferencji.
 3. Plakat powinien zostać wykonany na formacie minimum A1
 4. W konkursie mogą wziąć udział prezentacje o charakterze opracowań naukowych, ale również popularnonaukowe i edukacyjne, w przystępny sposób prezentujące wybrany aspekt.
 5. Opracowanie może dotyczyć zarówno aspektów naukowych i technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych czy prawnych.
 6. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
 7. Abstrakty zostaną opublikowane w postaci książki pokonferencyjnej z numerem ISBN.
 8. Szczegółowy regulamin konkursu dostepny jest poniżej.
 9. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną do 25 maja, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Zapraszamy do udziału!                   

 

 

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy:

  

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem:

 

 

 

 

29-31 maja 2019

AGH w Krakowie

IV Akademickie Forum Energii Jądrowej