Sesja posterowa
 1.  W konkursie mogą wziąć udział postery prezentowane przez uczestników AFEJ w czasie sesji posterowej.
 2. Poster powinien prezentować własne opracowanie na temat związany z energetyką jądrową lub innym zastosowaniem technik jądrowych.
 3. Opracowanie może dotyczyć zarówno aspektów naukowych i technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych czy prawnych.
 4. Poster może prezentować pracę indywidualną (np. opracowanie wykonane na potrzeby pracy dyplomowej) lub grupową czy przygotowaną np. w ramach koła naukowego.
 5. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
 6. Szczegółowy regulamin konkursu dostepny jest poniżej.
 7. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną do 10 maja, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            
   Najlepsza prezentacja
 1. Do konkursu można zgłaszać prezentacje na dowolny temat związany z energetyką jądrową i jej aspektami technicznymi, ekonomicznymi czy społecznymi, a także innymi zastosowaniami technik jądrowych.
 2. Prezentacje zostaną wygłoszone w ramach sesji prelekcji studenckich w czasie trwania konferencji.
 3. Czas prezentacji powinien wynieść około 15 min, przewidywany jest czas doatkowy na zadawanie pytań przez publiczność.
 4. W konkursie mogą wziąć udział prezentacje o charakterze opracowań naukowych, ale również popularnonaukowe i edukacyjne, w przystępny sposób prezentujące wybrany aspekt.
 5. Opracowanie może dotyczyć zarówno aspektów naukowych i technicznych, jak i ekonomicznych, społecznych czy prawnych.
 6. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
 7. Szczegółowy regulamin konkursu dostepny jest poniżej.
 8. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem należy przesłać drogą elektroniczną do 10 maja, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Zapraszamy do udziału!                   

 

Regulamin szczegółowy:

 

 


   

 

Formularz zgłoszeniowy:

 


 

Abstrakt:

 


jądrowej

16-18 maja 2018

AGH w Krakowie

III Akademickie Forum Energii Jądrowej