Pragniemy ogłosić temat kolejnych warsztatów, które odbędą się w ramach III Akademickiego Forum Energii Jądrowej: "Pomiary stężenia radonu w środowisku". Prowadzący: mgr inż. Karolina Danyłec, mgr Dominik Grządziel, mgr inż. Szymon Guguła oraz mgr Mariusz Mroczek z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Fizyki Transportu Promieniowania. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną metody pomiaru stężenia radonu w różnych elementach środowiska takich jak powietrze atmosferyczne, glebowe czy woda. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką pomiarową stosowaną w akredytowanym laboratorium i czynnie uczestniczyć w całym procesie pomiarowym: pobór próbki, pomiar właściwy, obliczenia i interpretacja wyników. Ponadto podczas warsztatów zaprezentowana zostanie komora Wilsona (mgłowa) - jeden z pierwszych typów detektora śladowego, przeznaczonego do wykrywania promieniowania jonizującego. Zapraszamy do udziału!

22-25 kwietnia 2020

AGH w Krakowie

V Akademickie Forum Energii Jądrowej