Z wielką radością ogłaszamy warsztaty, które odbędą się w trakcie trwania naszego wydarzenia!

Warsztaty pod tytułem: "Synteza termojądrowa – przyszłość światowej energetyki " odbędą się 17 Maja od godziny 9.00 w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, w zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania.

Prowadzący: Prowadzący: prof. dr hab. Urszula Woźnicka, mgr inż. Łukasz Marciniak (doktorant IFJ PAN), mgr inż. Krzysztof Król (doktorant IFJ PAN).

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką syntezy termojądrowej oraz między innymi największymi wyzwaniami stojącymi na drodze do budowy elektrowni termojądrowej.

Będzie można również zwiedzić ‘Laboratorium aparaturowych źródeł neutronów’. Uczestnicy będą mogli zobaczyć działające urządzenie plasma focus wytwarzające plazmę deuterową w niewielkiej skali laboratoryjnej oraz układy służące do obrazowania ogniska plazmowego.

Wygłoszony zostanie wykład pt. "Tokamak – obwarzanek słonecznej energii", który wygłosi prof. dr hab. Urszula Woźnicka.

Tematem wykładu będzie zjawisko syntezy termojądrowej oraz europejski projekt ITER, którego celem jest poznanie możliwości wykorzystania tego źródła energii przez ludzkość.

Serdecznie zapraszamy!

Link do źródła zdjęcia:

 http://www.instructables.com/id/Amazing-plasma-globe-tricks-that-you-never-knew-be/

22-25 kwietnia 2020

AGH w Krakowie

V Akademickie Forum Energii Jądrowej