W tym roku już poraz czwarty mieliśmy zaszczyt zorganizować Akademickie Forum Energii Jądrowej, które odbyło się w dniach 29-31 maja na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej. 
 Dzień I

Środowy poranek rozpoczęli prelegenci z zagranicy, których wykłady pozwoliły przyjrzeć się bliżej rozwojowi projektów jądrowych i działaniom na rzecz popularyzacji energetyki jądrowej.

Wykład otwarcia poprowadził Laurent Legrandjacques, który jako pracownik Framatome podzielił się wiedzą o aktualnym postępie prac nad projektem europejskich reaktorów ciśnieniowych. Następnie Henri Safa z I2EN przedstawił podejście do edukacji nt. energetyki jądrowej we Francji. Po krótkiej przerwie, przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii próbował przybliżyć w jaki sposób Polski Program Energetyki Jądrowej wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku. Na zakończenie części wykładowej Alex Dinu z CNE Cernavoda opowiadał o pracy przy reaktorach jądrowych z punktu widzenia pracownika.

Pierwszy dzień zakończyła debata ekspercka,  podczas której paneliści próbowali ustalić w jaki sposób najskuteczniej przeprowadzić dekarbonizację.

Po pierwszym dniu forum, uczestnicy i prelegenci spotkali się na wieczornej integracji. 

 

 

Current status of EPR projects" - Laurent Legrandjacques


"Polski Program Energetyki Jądrowej a Polityka Energetyczna Polski 2040" 

 

"Operations of CANDU reactor" - Alex Dinu

"Głęboka dekarbonizacja - ale jak" - Debata ekspercka

 Dzień II

Kolejny dzień przyniósł kolejną dawkę wiedzy dzięki wykładom. O fizyce globalnego ocieplenia opowiadał prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaś Dr Paweł Gajda z Katedry Energetyki Jądrowej WEiP, przyblizył wyzwania technologiczne jakie stawia prowadzenie zamkniętego cyklu paliwowego. 

Następnie przeprowadzono Konkurs prelekcji studenckich oraz sesję posterową, w których studenci prezentowali wyniki swoich badań i prac nad projektami.

Tego dnia odbyła się również debata parlamentarna. Zorganizowana przy współpracy z Klubem Debat Parlamentarnych UJ, którego członkowie przeprowadzili szkolenie dla debatantów, oraz sędziowali przebieg samej debaty.

A na koniec dnia odbyła się projekcja filmu "The New Fire" reżyserii Davida Schumachera, którego pokaz był możliwy dzięki partnerowi wydarzenia - Fundacji dla AGH.

 

 
"Fizyka Globalnego ocieplenia" - prof. Szymon Malinowski

 "Wyzwania technologiczne zamkniętego cyklu paliwowego"dr Paweł Gajda

 

Konkurs Prelekcji Studenckich  
 Anna Kawalec - I miejsce  Anna Abramuk - I miejsce
   
 Magdalena Bawołek - II miejsce  Damian Pietrasz - III miejsce
  
Sesja posterowa  
 I miejsce   Magdalena Sikorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Koło Naukowe Energetyków Jądrowych Uranium

  • Piotr Pisarczyk
    • Jakub Żychowicz

 "Ta Izba wybudowałaby bloki jądrowe o łącznej mocy 12 GW do roku 2040"

  Najlepszy zespół:

Katedra Energetyki Jądrowej WEiP

  • Adam Białecki
  • Piotr Machnik

  Najlepszy mówca:

Adam Białecki (Katedra Energetyki Jądrowej WEiP)

  Pozostali uczestnicy:

Koło Naukowe Eko-Energia

  • Jakub Kuś
  • Michał Zając

Energetyka Jądrowa MSKN Polonium

  • Marta 
  • Adrian Struski

 Dzień III
Na ostatni dzień zaplanowano wycieczki do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.​

 

 

 

Uczestnicy oraz zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, że AFEJ to niezwykle udane i ważne  wydarzenie. Dzięki forum poszerzana jest wiedza i świadomość polskich studentów o wykorzystaniu energii jądrowej w celach energetycznych, medycznych i przemysłowych. 

Dziękujemy wam za docenienie pracy!

 

22-25 kwietnia 2020

AGH w Krakowie

V Akademickie Forum Energii Jądrowej